2012. december 9., vasárnap

2012. november 7., szerda

Miszla Art, Brassó


Világosan itt áll!

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület éves kiállítása

Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
2012. november 11. – 2013. január 13.
Megnyitó: 2012. november 10., szombat, 17.00

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület idei éves kiállítását a dunaújvárosi Kortárs Művészeti
Intézetben rendezi meg. Az eddigi évek gyakorlatától eltérően most az volt az FKSE célkitűzése,
hogy művész és kurátor tagjai csoportosan, tematikus blokkokkal jelentkezzenek és így a lehető
legnagyobb szabadsággal határozzák meg a kiállításon megjelenő művészeti pozíciókat,
tematikákat és műfajokat. Az ideiglenes művészi közösségeknek egy-egy kurátort is fel kellett
kérniük az együttműködésre, akik az általuk meghatározott elméleti mondanivaló kidolgozásával
és elmélyítésével járulnak hozzá a komplex, különböző gondolatokat tolmácsoló tárlat
létrejöttéhez.

A tárlaton hét kiállító csoport szerepel, a The Corporation, az enemá, az Ilona SE, a M.I.L.K., a News
From the Future, a Sexyállat és a Rajzlapok. A The Corporation (Borsos János, Lőrinc Lilla, Mátrai
Erik, .page., Szenteleki Gábor, kurátor: Beöthy Balázs) kiállítása a Hosszabbítás projekt köré
összpontosul, mely egy potenciális tömegsport, a „centizés” köztudatba való bevezetését célozza
meg. A projekt csúcspontja a kiállítás záróeseményeként, 2013. január 12-én megrendezésre kerülő
bajnokság, az ICA-D előtti amfiteátrumban. A játékot a sportágban rendszeresített nyolc méter
hosszú mérőszalaggal lehet játszani. A mérőszalagot egyik kézben tartva úgy kell a másikkal
függőleges helyzetben egyre magasabbra húzni, hogy az ne törjön meg. Ha a szalag összecsuklik, a
versenyző elveszíti a kört.
Enemá – a Nemzeti Művészetért Alapítvány tiltakozik, tagjai egymás kurátorai lesznek.
Az Ilona SE csoport (Antal Balázs, Bogyó Virág, Budha Tamás, Fischer Judit, Hajdú Zsolt,
Hatházi László, Hódi Csilla, Mécs Miklós, Szeleczki Rozi, Szemző Zsófia, Tábori András, kurátor:
Fehérvári Tamás) a város és a vidék együttélésének, illetve ellentmondásának témáját jelölte ki
magának. A csoport egy erre a kiállításra összeverbuválódott bővülő-szűkülő (főleg bővülő)
társaságként szeretne működni, sok kisebb műalkotás, akció, köztéri esemény, népgyűjtés, háztáji
dadaizmus létrehozásával, meglévő és új ötletek megvalósításával, egy-egy ötlethez újra és újra
csoportosulva, kihasználva annak a lehetőségét, és szabadságát, hogy ennyien dolgoz(hat)nak
együtt.
A M.I.L.K. csoport (Énzsöly Kinga, Navratil Judit, Rácz Márta, Szabó Eszter, Szenteleki Dóra,
kurátor: Lovass Dóra) az FKSE várandós és kisgyermekes anyukáiból áll, mely azt hivatott vizsgálni,
hogy milyen összetevőkből épül fel ma Magyarországon a nőkben az anyaság érzése, mind
szubjektív és objektív, mind individuális és társadalmi szinten. A közös munka nem pusztán a
különböző és a hasonló élmények, tapasztalatok összevetésén alapszik, hanem a gyermekgondozás-
várandósság nehézségei mellett komoly kihívás is, mely lehetőséget ad a csoport tagjainak a
kommunikációra, az alkotómunkára, és a szüléssel, anyasággal átélt érzések feldolgozására. A
csoport tagjai saját belső élményeiket tematizálva hozzák létre műveiket, kerülve a feminista
állásfoglalást vagy az egyéb ideológiai vitahelyzeteket. Élénken reagálnak azonban a
gyermekvállalással kapcsolatos erőteljes üzleti jellegre, a kötelező kórházi szülésre, a negédes képi
és tárgyi megnyilvánulásokra. A szülés, az anyaság és a gyermekvállalás élménye szükségképpen új
és izgalmas élethelyzeteket teremt egy művész életében, a pozitív (szeretet és gyengédség) és a
negatív (pl. fáradtság) érzések között ingadozva. Az öt művész öt különböző hangon szólal meg:
harcos, álmodozó, meditatív-gyönyörködő, ironizáló, játékos.
A News From the Future (Szabó Péter, Szentesi Csaba, kurátor: Szalai Borbála) az ICA-D
gyűjteményét használja. A kurátori koncepció nem kronologikus vagy tematikus szempontokat
követ, hanem egy fiktív helyzetet jelenít meg: egy jövőbeli pillanatban a dunaújvárosi Kortárs
Művészeti Intézet épülete elhagyatottan áll majd, melybe a hideg elől egy hajléktalan költözik. A
hajléktalan a szintén magára hagyott művészeti gyűjtemény darabjait használja arra, hogy
megteremtse a számára szükséges feltételeket, kizárólag a hasznosság és a praktikum szempontjait
veszi figyelembe, a hátrahagyott gyűjtemény darabjaival próbál funkciót találni nekik. Az adott
pillanatban a hajléktalan és a műtárgyak ugyanolyan függési viszonyban állnak egymással. A
művekhez rendelhető funkciók megtalálása nemcsak e fiktív jövő embere számára jelenti a túlélés
alapját, hanem a műtárgyak életben maradásának is nélkülözhetetlen feltétele.
A Rajzlap a Klorofill független kiadó által 2007 óta megjelentetett tizenöt, – Fodor János,
Szörényi Beatrix, Mécs Miklós, Fischer Judit, Horváth Tibor, Josef Bolf, Eva Kot'átková, Société
Réaliste (Gróf Ferenc – Jean-Baptiste Naudy), Sugár János, Jan Serych, Szabó Dezső, Vándor
Barnabás és Vándor Csaba, Gerhes Gábor, Svätopluk Mikyta, Szinyova Gergő műveit tartalmazó, –
limitált példányszámú zine-t helyez el a térben. A sorozat a rajz műfajának van szentelve. A zine-ek
egy művész vagy csoport alkotásait tartalmazzák, mindenféle szöveges magyarázat nélkül; így a
rajzok önmagukban tudnak érvényesülni, sokszorosított műtárggyá válni.
A sexyállat csoport résztvevői (állatszakértők: Bucsi Árpád, Dallos Ádám, Karácsonyi László,
Máriás István aka Horror Pista, Romhány Veronika, állatgondozó: Csizek Petra) az ember és az állat
több ezer eves együttélése folytán megtapasztalt viszonyokat és a kölcsönös egymásra hatásokat
vizsgálják, valamint ösztönös viselkedési stratégiákra kínálnak példákat. Munkáikra a vadság, a
játékosság és a fékezhetetlenség mellett a magamutogatás és szexuális túlfűtöttség is jellemző.

A kiállítást Roskó Gábor képzőművész nyitja meg.

A tárlathoz kapcsolódó programok:
2012. november 17., 18.00-19.30: Matuz Gergely és az Alouette Kamarakórus ingyenes
hangversenye Nagy Ákos és Baráth Bálint kompozíciói (részletes program: http://ica-d.hu)
2012. november 30., péntek, 18.00-19.30: Szoboszlai János nyilvános, ingyenes tárlatvezetése
2013. január 12-én, szombaton (előselejtező: 14.00, bajnokság: 16.00): Záróesemény, The
Corporation centizés bajnoksága az intézmény előtti amfiteátrumban, az évszaknak megfelelően
gázmelegítőkkel, forralt borral, forró teával.


studio.c3.hu I studio@c3.hu I +36 1 342 5380 I www.ica-d.hu I info@ica-d.hu I+36 25 412 220

--
FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET
Budapest 1077, Rottenbiller u. 35.
+36 1 342 5380
+36 70 324 4748
studio@c3.hu
studio.c3.hu
2012. október 3., szerda

kecskemétei zsúfoltságban, kékes lilás derengés Házrejtő, Élettér II., Elszántan termő fiú

2012. szeptember 30., vasárnap

2012. augusztus 29., szerda

2012. augusztus 24., péntek

Miszla Art II. Nemzetközi Képzőművészeti Szimpozion


résztvevő művészek: Grandl-Turi Gábor, Hús Zoltán, Renate kletzka, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, Sejben Lajos, Sigrid Sigele, Sulyok Gabriella, Szenteleki Gábor, Tasi József- Tajó, Tenk László
A szimpózion kiállításai: szeptember 7- Miszla Art Kultúrális Központ és Alkotóház, szeptember 9- Akvárium Budapest, október- Kolozsvár, november- Brasso, december- Székelyudvarhely, 2013 január- Tamási Galéria, Tamási

2012. június 16., szombat

Asztal/Hungarica/Knoll Galéria- Wien/The Corporation

Asztal című munkánk a “Hungarica” című kiállításra készült, a Knoll Galéria felkérésére. A kiállítás részben Ausztria és Magyarország jelenlegi viszonyát vizsgálja a képzőművészet eszközeivel és nyelvén.
Koncepciónk a hétköznapi sztereotípiák mentén fogalmazódott meg. Abból a populáris vélekedésből indultunk ki, hogy az osztrákok precízebbek, fegyelmezettebbek, igényesebbek az elvégzett munkájukban, mint magyar szomszédaik. Bár a valóság ezt nem feltétlenül támasztja alá, mégis, ez a feltevés olyan mértékben beszivárgott a közgondolkodásba, hogy még a magyarok is eképpen vélekednek.
A jelenség vizsgálatára felkértünk egy-egy átlagosként leírható magyar és osztrák asztalost, hogy készítse el egy asztal két felét, amelyek a két országot elválasztó közös határ rajzolatában illeszkednek egymáshoz. Mindkét asztalos szigorúan csak a saját országának megfelelő asztalterületről tudhatott, amit pontos tervrajz alapján kellett elkészítenie, az anyaghasználat és a kivitelezés módjának tetszőleges megválasztásával.
A két tárgy végül a Knoll Galéria kiállításán találkozott, ahol a határvonalat jelképező vonal mentén egymáshoz lettek illesztve. Bár pontosan mérhető, hogy ki milyen mértékben tért el a tervektől a kiállított műben ezt nem közöljük, így csak a szemlélő sztereotípiái által fogalmazódik meg az esetleges pontatlanság oka vagy felelőse. A műtárgy valójában csak okot szolgáltat az előítéletek vizsgálatára. Visszahat a szemlélőre és arra készteti, hogy konfrontálódjon saját beidegződéseivel.

2012. június 13., szerda

2012. június 10., vasárnap

Hungarica

Knoll Galerie, Wien
Kuratorin / curator: Zsuzska Kozák 
János Borsos Lőrinc Borsos
The Corporation
Tibor Horváth
László Karácsonyi
Miklós Mécs
Csaba Vándor

Eröffnung: Mittwoch, 13. Juni 2012, 19h 14. Juni 2012 - 31. Juli 2012 Opening: Wednesday, 13th June 2012, 7pm 14th June 2012 - 31st July 2012

Für weitere Information stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Please contact us for further information. 
Dienstag bis Freitag 13 bis 19 Uhr Samstag 13 bis 17 Uhr Tuesday to Friday 1-7 pm Saturday 1-5 pm KnollGalerieWien Gumpendorfer Straße 18 1060 Wien +43/1/5875052 office@knollgalerie.at


 

Abbildung: Tibor Horváth, Ohne Titel, Größe variabel, digitale Zeichnung, 2012. Image: Tibor Horváth, without title, variable sizes, digital drawing, 2012

2012. május 13., vasárnap

Az új, Beöthy Balázzsal kiegészített The Corporation logó. Ő a kurátora a Hosszabbítás című új munkánknak, amit a dunaújvárosi ICA-D- be készítünk az FKSE éves kiállítása alkalmából. +

2012. május 10., csütörtök

2012. április 24., kedd

Több hetes gyötrelmes szenvedés után végleg kimúlt Mensa című képem. (fent: részlet a halott műből) -------magával rántott egy másikat is---------

2012. február 11., szombat